Jogszabályok

 

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ JOGSZABÁLYOK:

 • 1959. évi IV. tv. – Polgári Törvénykönyv („régi”)
 • 2013. évi V. tv. – Polgári Törvénykönyv („új”)
 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
 • 2011. évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról1
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 • 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
 • 2004. évi CXL. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról (hatályon kívül)

 

A LAKÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK:

 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, ill. a végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet
 • 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról
 • 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról
 • 7/1996. (VII. 9.) MKM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról
 • 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról

 

TÁRSASHÁZ, LAKÁSSZÖVETKEZET:

 • 2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról
 • 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
 • 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről
 • 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól
 • 156/2005. (VIII. 15.) Kormány rendelet a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról